Syster henry

Journal

 

 
 

Journal

In the journal of syster henry, we mainly write about our latest news and what's going on behind the scenes. But, we also show you sneak-peeks of new products, from time to time... Read on and be inspired, welcome!

 
 
gul-näckros.jpeg
 
 

Interview with graphic designer Heidi Gullberg SWE/EN


Heidi_porträtt.jpg

Vad tycker du att är din uppgift som designer/konstnär?

Jag skapar för att få utlopp för min egen kreativitet. Jag ser det också som min uppgift att skapa produkter som andra kan ha glädje av. 

 Vad skapar du? 

Allra helst skapar jag abstrakta illustrationer och mönster.  Sen så skapar jag ju också väldigt gärna grafiskt material åt kunder. I det här fallet tycker jag allra mest om att skapa tryckta produkter. För tillfället jobbar jag på posters för barnrum.

Hur får du inspiration? 

Inspiration och idéer för mitt fria arbete får jag t.ex. under en promenad när jag lämnat mitt barn på dagis. Jag gillar byggnader och detaljer i stadsmiljön. Jag sparar väldigt mycket foton och screenshots på telefonen, som jag senare återkommer till. När jag står inför ett designmässigt problem och behöver inspiration går jag gärna till biblioteket eller bokhandeln, för att se om jag hittar någon design som jag kunde tillämpa. Väldigt mycket inspiration hittar jag på internet via och sociala medier. 

Vilka är dina favoritredskap och material? 

Ända sedan jag var barn har jag tyckt om att använda svart tuschpenna när jag ritar - gärna en lite tjockare penna. Det går snabbt att dra upp linjer och det blir inte så exakt, utan känns för mej väldigt lätt, ledigt och kreativt. Fortfarande gör jag alla skisser med svart tusch och den finns med överallt, oftast i varje väska och tygpåse jag bär med mej. Skissen fungerar oftast som en minnesanteckning, detta ska jag göra när jag har mer tid eller detta ska jag göra med ett annat redskap. Sax och papper är också roligt och väldigt frigörande och opretantiöst att jobba med. I slutändan arbetar jag för tillfället alltid digitalt, men gillar att under arbetets gång leka med krita, kol, kartong och sax. Men svart tushpenna är nog ändå mitt absoluta favoritredskap om jag måste välja. 

Beskriv dig själv som grafisk designer med tre ord:

 Sinne för färg. 

EN

What is your purpose as an artist/designer?

I create to get the outlet for my own creativity. My purpose as a designer is also to create products that others can enjoy.

What are you creating? 

I prefer to create abstract illustrations and patterns. I also create graphic material for customers. In this case, I mostly like to create printwork. At the moment I work on posters for children's rooms.

How do you get inspiration?

I get inspiration and ideas for my free work during a walk, for example after leaving my child at kindergarten. I like buildings and details in the urban environment. I take a lot of photos and save screenshots on my phone, that I later return to. When I face a problem with a design project and I need some inspiration, I like to go to the library or bookstore and look for a solution in design books. I find much inspiration on the internet via social media.


What are your favourite tools and materials?

Ever since I was a kid, I have enjoyed using a black marker pen when drawing - preferably a slightly thicker pen. It is quick to draw lines and it does not feel so serious, but easy, free and creative. I still make all sketches with black marker and it is always available. I usually have them in every bag and cloth bag I carry with me. The sketch usually works as a memory note. When I have more time I work with the sketch, perhaps I use the sketch when I work with another tool. Scissors and paper are fun, liberating and uplifting to work with. In the end, I am always working digitally. But I like to play with crayons, charcoal, cardboard during the work. But a black marker is still my absolute favourite tool if I have to choose.

Describe yourself as a graphic designer with three words: 

Sense for colours.

Hus by Heidi Gullberg

Hus by Heidi Gullberg

Nostalgia by Heidi Gullberg

Nostalgia by Heidi Gullberg